Du er her: Hjem : RØST : RØST: Helse

Forfatteromtaler og redaksjon

Jan Erik Askildsen er professor i økonomi ved Universitetet i Bergen samt forskningsdirektør ved Rokkansenteret i Bergen. Hans forskning omhandler helseøkonomi, offentlig sektors økonomi og arbeidsmarkedsøkonomi.

Eli Feiring har doktorgrad i statsvitenskap og er førstemamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom moralfilosofi og offentlig politikk, og er særlig opptatt av helsepolitiske spørsmål.

Dorte Gyrd-Hansen er helseøkonom og arbeider ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense. Hennes hovedinteresse er innenfor økonomisk evaluering og preferanseavdekning.

Tor Iversen er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han var en av initiativtakerne til Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) hvor han nå er forskningsleder. Hans forskning dreier seg særlig om effekten av økonomiske virkemidler i helsesektoren.

Arnulf Kolstad er professor i sosialpsykologi ved NTNU. Han er utdannet ved NTH, disputerte ved Universitetet i Bergen på en avhandling om psykiatrisk epidemiologi og var i fire år forskningsleder i Norges forskningsråd på området Psykisk helsearbeid. Han arbeider nå mest med kulturpsykologi, blant annet med identitetsoppfatning i individualistiske  og kollektivistiske kulturer.

Ivar Sønbø Kristiansen er lege og helsetjenesteforsker, og arbeider ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Kristiansen har i mange år vært interessert i helseøkonomi, og har publisert innenfor områdene økonomisk evaluering og insentiver og legeadferd.

Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved NTNU og UiO. Han arbeider med problemstillinger knyttet til effekter av reformer i helsesektoren og komparative analyser av ulike helsesystemer.

Simen Markussen er doktorgradsstipendiat ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Han arbeider med arbeidsmarkedsøkonomi og spesielt sykefravær. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har tidligere vært politisk aktiv, blant annet for å melde Norge inn i EU.

Steinar Strøm er professor i økonomi ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning i Oslo og ved Universitet i Torino, Italia. Han har arbeidet med økonometriske analyser av individers atferd i arbeidsmarkedet, transportmarkedet, legemiddelmarkedet og energimarkedet.

Redaksjonen

Kjersti Helene Hernæs er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med en cand.mag. med sosialantropologi mellomfag og samfunnsøkonomi og sosiologi grunnfag. Masteroppgaven hennes omhandlet måling av kvalitet på sykehus. Hennes faglige interesser er helse- og utviklingsøkonomi.

Geir Sølve Sande Lie var under arbeidet med dette tidsskriftet masterstudent ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere koordinator for Radikalt økonominettverk. Han arbeider nå med helsesystemer og finansiering i Verdensbanken, Washington DC. Faglige interesseområder er helse-, utviklings- og velferdsøkonomi.
Logg inn
Redaktør: Amund Hamnes Aaberge
Utarbeidet med økonomisk støtte fra For velferdsstaten
Publiseringsløsning fra Noop